Bezpłatne Badania Mammograficzne
20.06.2020 od godziny 9:00-16:00, parking przy C.H. ECHO

Więcej informacji: www.mammo-med.pl